Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Робоча група

Голова робочої групи:

- Віштак І.В., к.т.н., старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки.

Заступник голови робочої групи:

- Шенфельд В.Й., к.т.н., доцент кафедри технології підвищення зносостійкості.

Члени робочої групи:

- Кашканов В.А., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту;
- Коріненко М.П., аспірант кафедри технологій та автоматизації машинобудування;
- Сухоруков С.І., к.т.н., доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування;
- Слабкий А.В., к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування.

Організатори

Організаційний комітет

Програмний комітет

Робоча група

Вінницький національний технічний університет

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Поляков Андрій Павлович –
e-mail: poliakov@vntu.edu.ua,
тел. (050) 505-10-01, (098) 905 -26-11;
Побережний Михайло Іванович -
e-mail: poberegnym@ukr.net,
тел. (096) 444-92-76;
Віштак Інна Вікторівна –
e-mail: innavish322@gmail.com,
тел. (067) 89-66-113, (093) 36-34-874.