Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету:

- Павлов С.В., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету.

Заступники голови організаційного комітету:

- Богачук В. В., к.т.н., доцент, заступник проректора з наукової роботи - начальник науково-дослiдної частини Вінницького національного технічного університету.
- Поляков А.П., д.т.н., професор, директор Центру моніторингу якості освіти та інновацій навчального процесу Вінницького національного технічного університету;

Члени організаційного комітету:

- Андрощук О.Ю., к.п.н., старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
- Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор, заслужений працівник освіти України, академік Транспортної академії України, декан факультету машинобудування та транспорту Вінницького національного технічного університету;
- Біліченко В.В., д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
- Бісик С.П., к.т.н, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії ЦНДІ ОВТ ЗС України;
- Бабій Ю.О., к.т.н., доцент кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького;
- Білаш Л.Т., головний технолог Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Боковий Є.Ф., радник начальника з технічних питань Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Гребеник О.М., к.т.н., старший науковий співробітник, докторант науково організаційного відділу ЦНДІ ОВТ ЗС України;
- Головня С.Б., к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького;
- Гливий М.Д., начальник конструкторського бюро Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Жарик О.М., заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
- Зубков А.М., д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (ракетних військ та артилерії) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного;
- Заєць П.А., головний конструктор Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Завадюк С.В., начальник дільниці МІМ-технологій Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Зварич Л.М., заступник комерційного директора Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету;
- Козлов Л.Г., д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій та автоматизації машинобудування Вінницького національного технічного університету;
- Кобилянський О.В., д.п.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету;
- Купріненко О.М., д.т.н., старший науковий співробітник, начальник кафедри бронетанкової техніки факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного;
- Корольов В.М., д.т.н., професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (систем управління військами) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного;
- Корчев В.Б., к.в.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького;
- Капашинський С.А., к.т.н., старший науковий співробітник, начальник кафедри технічного забезпечення Національного університету оборони України імені І. Черняховського;
- Коваль В.В., к.т.н., старший науковий співробітник, начальник воєнно-наукового відділу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
- Ковтун М.В., в.о. комерційного директора Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Мірненко В.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри логістики Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені І. Черняховського;
- Миронюк М.Ю., офіцер відділу організації випробувань озброєння та військової техніки Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Матвійчук М.В., заступник начальника з якості Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Огородніков В.А., д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри опору матерiалiв та прикладної механiки Вінницького національного технічного університету;
- Павлюк В.Ф., технічний директор Казенного науково-виробничого об’єднання «ФОРТ» МВС України;
- Рябець О.М., к.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ЦНДІ ОВТ ЗС України;
- Савуляк В.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри технологiї пiдвищення зностiйкостi Вінницького національного технічного університету;
- Шабатура Ю.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри електромеханіки та електроніки факультету ракетних військ і артилерії Національної академії Cухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного;
- Яковлєв М.Ю., д.т.н., старший науковий співробітник, лауреат премії Президента України для молодих вчених, заступник начальника Наукового центру Сухопутних військ з наукової роботи Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного.

Організатори

Організаційний комітет

Програмний комітет

Робоча група

Вінницький національний технічний університет

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Поляков Андрій Павлович –
e-mail: poliakov@vntu.edu.ua,
тел. (050) 505-10-01, (098) 905 -26-11;
Побережний Михайло Іванович -
e-mail: poberegnym@ukr.net,
тел. (096) 444-92-76;
Віштак Інна Вікторівна –
e-mail: innavish322@gmail.com,
тел. (067) 89-66-113, (093) 36-34-874.