Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Організаційні питання

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:
До 30 березня 2017 року подати:
- Заявку на участь у конференції (формат файлу Word), зразок додається;
- Тези доповідей, оформлені згідно вимог, обсяг тез - до 3 сторінок формату А4, остання сторінка має бути заповнена не менше, ніж на 75%.
Заявку на участь у конференції та тези доповідей надіслати на електронну адресу ovt2017@ukr.net.
За результатами роботи планується видання Збірника матеріалів конференції.

Матеріали публікацій будуть подані в авторській редакції. Розсилка збірника здійснюється за рахунок коштів авторів.
Відповідальність за зміст публікацій несуть автори.
Оргкомітет залишає за собою право відмови в публікації матеріалів, які подані з порушенням вимог оформлення, строків подачі та не відповідають тематиці конференції.
Кращі доповіді можуть бути опубліковані у вигляді підготовленої наукової статті у фахових виданнях – «Вісник машинобудування та транспорту» або «Вісник Вінницького політехнічного інституту». Вимоги щодо оформлення статей див. http://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/about, http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/about
Технічні питання можливо узгодити за телефонами: (096) 444-92-76, (067) 89-66-113, (093) 36-34-874.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.
Витрати на проживання та харчування здійснюються за власний рахунок учасників конференції.

ПРОГРАМА РОБОТИ:
17 травня 2017 р.
9-00 – 11-30 – Реєстрація учасників.
11-30 – 13-00 – Ознайомлення з університетом.
13-00 – 15-00 – Обід.
15-00 – 16-00 – Поселення.
16-00 – 19-00 – Екскурсії по м. Вінниця для учасників конференції.
18 травня 2017 р.
9-00 – 10-00 – Реєстрація учасників.
10-00 – 12-00 – Урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання
12-00 – 13-00 – Презентація сучасних зразків озброєння та військової техніки.
13-00 – 15-00 – Обід.
15-00 – 17-00 – Робота секцій.
19 травня 2017 р.
10-00 – 13-00 – Робота секцій.
13-00 – 14-00 – Обід.
14-30 – 17-00 – Екскурсії по м. Вінниця для учасників конференції.

Організатори

Організаційний комітет

Програмний комітет

Робоча група

Вінницький національний технічний університет

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Поляков Андрій Павлович –
e-mail: poliakov@vntu.edu.ua,
тел. (050) 505-10-01, (098) 905 -26-11;
Побережний Михайло Іванович -
e-mail: poberegnym@ukr.net,
тел. (096) 444-92-76;
Віштак Інна Вікторівна –
e-mail: innavish322@gmail.com,
тел. (067) 89-66-113, (093) 36-34-874.